Sơn La: Việc học Bác trở thành hoạt động thường xuyên, có sức lan tỏa
Tại nhiều địa phương, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. (Ảnh minh họa: KG)

Tại nhiều địa phương, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. (Ảnh minh họa: KG)

Điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung có tính chất đột phá trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 6 nội dung công việc có tính chất đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét. Kết quả nổi bật là đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trồng cây ăn quả trên đất dốc; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp. Toàn tỉnh đã chuyển đổi 52.190 ha cây trồng khác sang trồng cây ăn quả, nâng lên 80.500 ha cây ăn quả và cây sơn tra, vươn lên thứ hai cả nước về diện tích cây ăn quả; đã có 49 sản phẩm OCOP; xây dựng 147 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; xuất khẩu 16 mặt hàng nông sản sang thị trường 12 nước, như: Trung Quốc, Úc; Pháp; Mỹ; Nhật...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, không còn xã khó khăn đạt dưới 5 tiêu chí. Năm 2020, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 6,23%, GRDP bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/người/năm, tăng 13,3 triệu đồng so với năm 2015. Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 375 dự án với tổng vốn đăng ký ban đầu 25.790 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả đối thoại, tiếp dân và xử lý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn một số nội dung đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; công tác xây dựng Đảng; phát triển KT - XH; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm gắn với việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng đã đăng ký, triển khai thực hiện 1.257 mô hình đột phá.

*Tại huyện Mường La, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ huyện ủy Mường La đã lựa chọn chỉ đạo thực hiện 12 nội dung đột phá, tập trung các giải pháp xử lý, giải quyết những vấn đề, vụ việc nổi cộm, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tổ chức hơn 30 hội nghị đối thoại với nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề được dư luận quan tâm.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 25,06% năm 2020; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 70% số hộ đạt gia đình văn hóa…

Đối với việc thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Quy định số 05-QĐ/HU của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy Mường La đã lãnh đạo các cơ quan, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ chức trách, nêu gương người đứng đầu.. góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Ban Thường vụ huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể; UBND huyện tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

*Tại huyện Phù Yên, 5 năm qua, huyện đã xây dựng kế hoạch bám sát nội dung các chuyên đề để quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm, Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  qua đó kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế và định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát hiện mô hình, điển hình tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng.

Huyện ủy Phù Yên đã chuyển trao 3 Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy và 4 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; tặng Giấy khen cho 24 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Tại Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chọn 2 khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ là tiếp tục lãnh đạo xây dựng kế hoạch và khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Các đơn vị đăng ký nội dung đột phá vào các khâu: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng hình ảnh, phong cách người cán bộ, công chức; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng lao động; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... với nhiều giải pháp hiệu quả thu được nhiều kết quả cao.

Hàng năm, cán bộ, đảng viên, người lao động các đơn vị xây dựng bản đăng ký từ 1 đến 2 việc học tập và làm theo Bác, tập trung vào việc tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hiệu quả công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ khách hàng, nâng cao năng suất lao động...

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên. Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương được thực hiện tốt hơn; chất lượng tham mưu, phục vụ tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị./.

Phản hồi

Các tin khác