Hà Nam: Lan tỏa hàng trăm mô hình thi đua yêu nước của cán bộ, hội viên phụ nữ
Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức ký kết giao ước thi đua 2020.

Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã cụ thể hóa và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động công tác hội với điều kiện từng năm. Kết quả, hằng năm, có hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trog đó, việc đăng ký làm theo được 100% cơ sở hội, đơn vị nữ công thực hiện có chất lượng, thu hút 100% nữ công chức, viên chức và có trên 80% hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện ít nhất một việc làm theo. Mỗi cơ sở hội đăng ký ít nhất từ 1 - 2 việc làm cụ thể phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nhiều mô hình, việc làm theo của phụ nữ được thực hiện có chất lượng và hiệu quả, tiêu biểu, như: Mô hình tiết kiệm giúp trẻ em nghèo của Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh; mô hình “Nồi cháo từ thiện" của Câu lạc bộ Nữ chức sắc Phật giáo tỉnh; “Nồi cháo nghĩa tình" của Hội Phụ nữ Công an tỉnh; mô hình “Ống tiền tiết kiệm", “Lợn nhựa tiết kiệm", “Hũ gạo tiết kiệm" được xây dựng và duy trì thực hiện tại 88 cơ sở hội... Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, các cấp hội trong toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 9 tỷ đồng và 4.223 kg gạo hỗ trợ cho hàng nghìn hội viên khó khăn vay không lấy lãi.        

Đối với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 580 phần việc, công trình thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức tập huấn kiến thức, trao tặng gần 2.000 xô nhựa, 4.500 làn nhựa, 650 thùng nhựa cho hội viên các xã, thị trấn; đảm nhận 243 tuyến đường hoa, tuyến phố do hội phụ nữ tự quản, duy trì và phát triển mới 742 mô hình phân loại và ủ phân hữu cơ từ rác thải, trên 5.000 hố xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, gần 600 tổ thu gom rác thải theo địa bàn thôn, xóm; thành lập và duy trì 323 mô hình “Chi hội phụ nữ thu gom phế liệu tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo"; 178 “Chi hội phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình và cộng đồng";... tuyên truyền, vận động gần 100 nghìn người tham gia BHYT tự nguyện, góp phần đưa tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 87% (năm 2019).

Cùng với đó, hội LHPN các cấp còn đẩy mạnh PTTĐ trên các lĩnh vực, như: Sản xuất nông nghiệp, phụ nữ thi đua sản xuất giỏi, tích cực học tập, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu kinh tế; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới; dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu cho thu nhập cao. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có sự tham gia tích cực của phụ nữ.

Phong trào thi đua đã được các cấp hội LHPN triển khai thực hiện hiệu quả, hướng về cơ sở, tạo được dấu ấn của phụ nữ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với kết quả đó, hằng năm phong trào phụ nữ tỉnh nhà luôn được khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đánh giá là đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen./.

Phản hồi

Các tin khác