Bắc Giang duy trì, nhân rộng hơn 5.000 mô hình "Dân vận khéo"
Thành viên Tổ dân vận Cung Nhượng 1, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) gặp gỡ, vận động người dân hiến đất  xây dựng các công trình phúc lợi. (Ảnh: baobacgiang.vn).

Thành viên Tổ dân vận Cung Nhượng 1, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) gặp gỡ, vận động người dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi. (Ảnh: baobacgiang.vn).

Việc triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo", là một trong những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 110 của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Từ định hướng chung của tỉnh, Ban Dân vận các huyện, thành ủy đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" theo phương châm sát thực tiễn. Nhờ vậy giúp phong trào ngày càng lan tỏa đi vào đời sống. Nét nổi bật trong đăng ký là nhiều cấp ủy cơ sở đã lựa chọn mô hình "Dân vận khéo" gắn với các nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc cụ thể như: Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường...

Hiện nay, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang duy trì thực hiện hơn 5.000 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật trong 3 năm qua, các tổ dân vận đã vận động tổ chức, cá nhân hiến hơn 200 nghìn m2 đất và hàng vạn ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhiều cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường, xã tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân thông qua mô hình tổ liên gia tự quản...

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Ban dân vận các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Gắn thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua "Dân vận khéo"; chú trọng nhân rộng các mô hình tham gia giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân... Từ đó góp phần vào sự ổn định, phát triển của quê hương Bắc Giang giàu truyền thống cách mạng./.

Phản hồi

Các tin khác