Hơn 1.500 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến được khen thưởng tại điểm cầu cấp tỉnh. Dự ở 13 điểm cầu cấp huyện có Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các tập thể, cá nhân của địa phương được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen…

Được biết, trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Toàn tỉnh có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân đã và đang thực hiện các mô hình, việc làm theo Bác đa dạng trên các lĩnh vực, góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường...

Từ năm 2017 đến nay, có 1.178 gương điển hình được khen thưởng ở cấp huyện; 353 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trong đó, có 13 tập thể, cá nhân được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy); 01 tập thể, 04 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bùi Thị Quỳnh Vân biểu dương và trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như ở mỗi địa phương, đơn vị, nhất là trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19. Đồng chí mong muốn các tập thể, cá nhân điển hình tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước…

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Cũng tại Hội nghị này, có 36 tập thể, 42 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và 02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham mưu triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn nữa, thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Phản hồi

Các tin khác