Hơn 56% đảng viên mới kết nạp ở Nghệ An là nữ

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều giải pháp phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng. Việc triển khai phát triển đảng viên mới được các cấp triển khai phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở các địa phương và từng lĩnh vực.

Những đảng viên trẻ vừa được kết nạp ở Trường THPT Lê Viết Thuật - TP Vinh. Ảnh: CTV

Những đảng viên trẻ vừa được kết nạp ở Trường THPT Lê Viết Thuật - TP Vinh. Ảnh: CTV

Quá trình đó, các cấp ủy, đoàn thể chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đảng viên mới và quần chúng Nhân dân. Cùng đó, phát động các phong trào thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để quần chúng Nhân dân và các đảng viên mới tích cực tham gia, phát huy trách nhiệm của người đảng viên trong các hoạt động ở cơ sở./.

Phản hồi

Các tin khác