Phong trào thi đua Quyết thắng ở Đảng bộ Quân khu 3
Cán bộ, chiến sĩ Trung đội Thông tin (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Ðịnh) thu hoạch lúa mùa giúp nhân dân xã Giao Hương, huyện Giao Thủy. (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đội Thông tin (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Ðịnh) thu hoạch lúa mùa giúp nhân dân xã Giao Hương, huyện Giao Thủy. (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Để phong trào đạt hiệu quả, sâu rộng trong toàn lực lượng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng. Các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chủ động giáo dục xây dựng ý chí quyết tâm và động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sỹ; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, hằng năm và các đợt thi đua cao điểm.

Các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kết hợp tốt giữa đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng với quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị. Tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các chuyên đề học tập thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, quân số tham gia đạt 98,8%; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 86% đạt khá, giỏi.

Trong thi đua thực hiện tốt "Ba khâu đột phá" về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng đủ nội dung, chương trình kế hoạch. Kết quả kiểm tra các đối tượng, 100% các nội dung đạt yêu cầu; trong đó, tỷ lệ khá giỏi đạt 85,5%. Chỉ đạo huấn luyện thực hành tác chiến trong đô thị cho một số đối tượng; nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ khả năng xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, được các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước hơn 860 buổi cho gần 35.000 lượt người. Cử hàng nghìn lượt cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình địa bàn, củng cố hoạt động của các tổ chức. Tham gia làm mới và sửa gần 200 km đường giao thông; khơi thông hơn 80 km kênh mương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng vạn người dân...

Với sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy các cấp, phong trào thi đua Quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua yêu nước ở địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu./.

Phản hồi

Các tin khác