Quảng Ninh: Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số
Hội nghi

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14 (2019 - 2020).

Ngày 26/11, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14 (2019 - 2020).

Theo báo cáo, trong 2 năm 2019 - 2020, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã gương mẫu thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp các ngành chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối, gây mất trật tự an ninh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò đi đầu trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.243 tổ nhân dân tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả, làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn cơ sở.

Hội nghi

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng bằng khen cho 20 cá nhân uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 2,23%. Hết năm 2019 đã có 100% xã, thôn thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh vai trò là cầu nối giữa chính quyền địa phương với cộng đồng các dân tộc thiểu số, đồng chí khẳng định người có uy tín chính là chỗ dựa vững chắc của tỉnh trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chương tình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân.

Hội nghi

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò của người có uy tín đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; bám sát tình hình thực tế địa phương, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho 20 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong 2 năm 2019 - 2020./.

Phản hồi

Các tin khác