Xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế trong sạch, vững mạnh


Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã kiện toàn cấp ủy các Chi bộ Văn phòng, Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020-2022. (Ảnh: M.P)

Coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng

Trong thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, vững vàng về tư tưởng chính trị, có tác phong và lề lối làm việc khoa học; có tầm nhìn và tư duy đổi mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tính đến cuối năm 2020, toàn Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế có 521 đảng viên, sinh hoạt tại 22 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trong năm 2020, Đảng ủy đã xét kết nạp 17 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức 28 đảng viên. Phối hợp với Đảng uỷ Bộ Tài chính mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 34 đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức về đảng cho 61 quần chúng ưu tú. Đặc biệt, đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế, đại hội Đảng bộ bộ phận tại các chi bộ.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, năm 2021 là năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Với ý nghĩa to lớn đó, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống bám sát kế hoạch, khẩn trương chỉ đạo thực hiện các kế hoạch Tổng cục giao. Đồng thời, các cán bộ, đảng viên cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên tu dưỡng chính trị lối sống, tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, đồng thời đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đề nghị cấp ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Chi ủy phụ trách các mảng công tác của Chi bộ, giúp đồng chí Bí thư, Phó Bí thư trong thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ; rà soát chương trình, kế hoạch công tác; chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế và Đảng ủy Bộ Tài chính...

Tập trung kiện toàn cấp ủy các chi bộ

Nhằm kiện toàn cấp ủy các chi bộ, vừa qua Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về kiện toàn cấp ủy Chi bộ Văn phòng, Chi bộ vụ Tổ chức cán bộ và Chi bộ vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế chỉ định đồng chí Đoàn Xuân Toản, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế giữ chức danh Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Trần Thị Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế và đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức danh Phó Bí thư chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.

Việc kịp thời kiện toàn cấp ủy các chi bộ Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đối với công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ; đồng thời thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục trong việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa trong công tác cán bộ và công tác nhân sự cấp ủy Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đề nghị cấp các ủy chi bộ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết của Ngành; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác