Sớm ban hành chương trình cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Chiều 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV.

Phấn khởi trước thành công của Đại hội XIII

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, đã tổng hợp được 2.278 ý kiến cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày dự thảo báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Trong đó, về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cử tri và Nhân dân phấn khởi trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng, xác định tầm nhìn phù hợp đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội XIII của Đảng được thực hiện kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của Nhân dân. Nhân sự bầu vào Trung ương là những đồng chí tiêu biểu của trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng phát triển của dân tộc ta.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cử tri và Nhân dân quan tâm nhiều đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; mong muốn những đại biểu được bầu là những người tiêu biểu, có đức, có tài, quyết liệt trong hành động, vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc và sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước; cử tri và Nhân dân mong muốn các cơ quan có thẩm quyền giám sát chặt chẽ cuộc bầu cử; tạo điều kiện để Nhân dân được thực hiện đầy đủ quyền công dân, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp.

Nhân dân đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phù hợp, hiệu quả khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều địa phương, vừa khoanh vùng dập dịch vừa có các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của cả nước, đồng thời hết sức quan tâm chỉ đạo việc chủ động nghiên cứu, sản xuất vacxin phòng COVID-19 trong nước cũng như nhập khẩu để tiêm phòng cho Nhân dân. Cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến sản xuất - kinh doanh và đời sống của Nhân dân, nhất là ở những nơi vùng dịch; lo ngại trước tình trạng người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và khai báo y tế thiếu trung thực.

Về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cử tri và Nhân dân hoan nghênh Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước; đẩy mạnh xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công, nhiều dự án trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng , góp phần sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt tại miền Trung; rét đậm, rét hại tại một số tỉnh miền núi phía Bắc; xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long nhưng sản xuất nông nghiệp đang trên đà phục hồi và là "Trụ đỡ" cho nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp có những khởi sắc khi dịch COVID-19 được kiểm soát ở trong nước .

Cử tri và Nhân dân đồng tình với những giải pháp dừng tổ chức các lễ hội đầu năm, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Cử tri và Nhân dân ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ngành giáo dục và các địa phương đã kịp thời chỉ đạo chuyển đổi việc dạy và học sang hình thức trực tuyến để đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh...

Báo cáo cũng cho biết cử tri, nhân dân đánh giá cao hoạt động của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ Quốc hội 2016-2021.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị một số vấn đề.

Trước hết, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sớm ban hành chương trình cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường, cơ hội cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, phát huy hiệu quả các nguồn lực của đất nước.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bên cạnh đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, tiếp tục có các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cần đánh giá, rút kinh nghiệm, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những yếu kém, bảo đảm các cơ quan trong bộ máy nhà nước tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp; khắc phục một số tồn tại trong giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện thể chế về quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên và thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Ngoài ra, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của cử tri, Nhân dân và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV để báo cáo với cử tri và Nhân dân cả nước./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất