Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Đại hội

Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra ngày 01/9.  

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh đã lãnh đạo hiệu quả hoạt động kinh doanh, bình quân mỗi năm phát triển thêm 116 điểm bán và đến nay xây dựng được hệ thống 849 điểm bán tại 43 tỉnh, thành phố; thu hút khách hàng đến mua sắm đạt 350.000 lượt/ngày, tăng 26% so với đầu nhiệm kỳ.

Doanh thu bình quân hàng năm của Saigon Co.op tăng 8,2% và chiếm 34% thị phần doanh thu bán lẻ của cả nước. Đảng bộ Liên hiệp tập trung lãnh đạo phát huy hơn nữa vai trò của Saigon Co.op trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, nhất là trong công tác bình ổn thị trường, điều tiết giá cả, giữ vững ổn định xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ kết nạp được 446 người, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng bộ Liên hiệp chú trọng triển khai; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh lần thứ XI đặt mục tiêu xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, giữ vững bản chất hợp tác xã, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đẩy mạnh hợp tác, khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội theo đúng luật định và giữ vai trò chi phối của Liên hiệp để tiếp tục xây dựng, phát triển và giữ vững Saigon Co.op là nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, Saigon Co.op phát triển mạng lưới bán lẻ hiện đại hoạt động hiệu quả song song với phát triển thương mại điện tử; có chuỗi cung ứng logistics hiện đại; hoạt động quản trị từng bước thay đổi gắn liền với công nghệ hóa, điện toán hóa; tích cực phát triển nguồn nhân lực...

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên hiệp lần thứ X, nhiệm kỳ 20215- 2020.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị, Đảng bộ Liên hiệp cần đề ra những giải pháp cụ thể để phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ Liên hiệp cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh, nhất là công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tập thể cấp ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Liên hiệp cũng như các Hợp tác xã thành viên để tạo thành một khối thống nhất, đưa Saigon Co.op phát triển. Đồng thời, Đảng bộ Liên hiệp cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy để phù hợp với đặc thù của loại hình tổ chức Đảng trong Liên hiệp, cũng như đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý Đảng bộ Liên hiệp cần tập trung phát triển đảng viên mới để tạo thêm nguồn sinh lực cho Đảng bộ; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy kịp thời phát hiện những hạn chế, vi phạm để khắc phục, sửa chữa. Đảng bộ Liên hiệp tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trực thuộc gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thỏa ước lao động, tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 19 thành viên, đồng thời bầu 3 người tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI. Vị trí Bí thư Đảng ủy sẽ kiện toàn trong thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin khác