TP Hồ Chí Minh công bố danh sách 94 người trúng cử đại biểu HĐND khóa X


Ngày 23/5 vừa qua, hơn 5,42 triệu cử tri tại TP Hồ Chí Minh đã đi bỏ phiếu ở 3.092 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%.

Kết quả cụ thể, từ 158 ứng cử viên, cử tri đã bầu ra 94 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, khuyết 1 đại biểu (số lượng quy định của HĐND TP Hồ Chí Minh là 95 đại biểu). Do đơn vị bầu cử số 32 (huyện Nhà Bè) chỉ bầu được 2 đại biểu/5 ứng cử viên, bởi 3 ứng cử viên còn lại đều có tỷ lệ phiếu bầu dưới 50%.

Theo danh sách những người trúng cử HĐND Thành phố vừa được Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh công bố, có 41 người là nữ (đạt 43,62%), 45 người tái cử (47,87%), có 1 người tự ứng cử đã trúng cử, có 20 người dưới 40 tuổi, 78 người trúng cử có trình độ trên đại học. Số người ngoài Đảng trúng cử là 4 người.

Về thành phần người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố, có 28 người trong cơ quan Đảng, 21 người trong Chính quyền, 14 người thuộc Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ, 1 người đến từ TAND, 3 người thuộc khối quân đội, công an và 27 người thuộc các cơ quan, đơn vị khác.

Cử tri TP Hồ Chí Minh cũng đã bầu đủ 30 ĐBQH khóa XV tại Thành phố từ danh sách 50 ứng cử viên. Trong 30 người trúng cử ĐBQH, có 9 người là nữ, một người dưới 40 tuổi, 15 người tái cử, một người tự ứng cử. Có 25/30 người trúng cử có trình độ trên đại học./.

Phản hồi

Các tin khác