Ủy ban Thường vụ QH phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự một số tỉnh

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 5/3/2021.

(Ảnh minh họa. Ảnh: TL)

(Ảnh minh họa. Ảnh: TL)

Tại Nghị quyết số 1239/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 18/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1241/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thanh Mai, kể từ ngày 10/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1242/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 10/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Triệu Kim Long, kể từ ngày 22/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1246/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 22/3/2021./.

Phản hồi

Các tin khác