Đồng chí Huỳnh Minh Chắc

Họ và tên: Huỳnh Minh Chắc

Ngày sinh: 30/7/1955

Quê quán: xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác