Đồng chí Tất Thành Cang

Họ và tên: Tất Thành Cang

Ngày sinh: 05/02/1971

Quê quán: Xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII.

Phản hồi

Các tin khác