Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn

Họ và tên: Nguyễn Hữu Vạn

Ngày sinh: 28-06-1956

Quê quán: xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác