Đồng chí Nguyễn Văn Thiện

Họ và tên: Nguyễn Văn Thiện

Ngày sinh: 10-12-1954

Quê quán: xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác