Đồng chí Lê Hữu Phúc

Họ và tên: Lê Hữu Phúc

Ngày sinh: 20-4-1954

Quê quán: Xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác