Đồng chí Vũ Văn Ninh

Họ và tên: Vũ Văn Ninh

Ngày sinh: 23-02-1955

Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác