Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng

Họ và tên: Nguyễn Tấn Hưng

Ngày sinh: 15/5/1955

Quê quán: Xã Tân Khai, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác