Đồng chí Nguyễn Quốc Cường

Họ và tên: Nguyễn Quốc Cường

Ngày sinh: 6-5-1952

Quê quán: Xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI

Phản hồi

Các tin khác