Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền

Họ và tên: Phạm Thị Hải Chuyền

Ngày sinh: 19-8-1952

Quê quán: Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác