Đồng chí Hà Hùng Cường

Họ và tên: Hà Hùng Cường

Ngày sinh: 11/8/1953

Quê quán: Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác