Đồng chí Nguyễn Thành Cung

Họ và tên: Nguyễn Thành Cung

Ngày sinh: 15-7-1953

Quê quán: Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác