Đồng chí Đinh Văn Cương

Họ và tên: Đinh Văn Cương

Ngày sinh: 25-9-1952

Quê quán: Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác