Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 1956

Quê quán: Trảng Bàng, Tây Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Phản hồi

Các tin khác