Đồng chí Lê Hữu Đức

Họ và tên: Lê Hữu Đức

Ngày sinh: 14-02-1955

Quê quán: Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác