Đồng chí Phạm Xuân Đương

 

Họ và tên: Phạm Xuân Đương

Ngày sinh: 01-10-1956

Quê quán: xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác