Đồng chí Lò Văn Giàng

Họ và tên: Lò Văn Giàng

Ngày sinh: 20-7-1956

Quê quán: phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác