Đồng chí Dương Đức Hòa

Họ và tên: Dương Đức Hoà

Ngày sinh: 04-04-1955

Quê quán: Thị trấn Hưng Hoà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác