Đồng chí Trần Lưu Hải

Họ và tên: Trần Lưu Hải

Ngày sinh: 28-8-1953

Quê quán: Xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác