Đồng chí Trần Văn Hằng

Họ và tên: Trần Văn Hằng

Ngày sinh: 04-3-1953

Quê quán: xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Ủy viên ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác