Đồng chí Đặng Văn Hiếu

Họ và tên: Đặng Văn Hiếu

Ngày sinh: 21-7-1953

Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác