Đồng chí Nguyễn Văn Hiến

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiến

Ngày sinh: 15/10/1954

Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; XI.

Phản hồi

Các tin khác