Đồng chí Phương Minh Hòa

Họ và tên: Phương Minh Hòa

Ngày sinh: 20-6-1955

Quê quán: Xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác