Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoà

Ngày sinh: 03/11/1954

Quê quán: Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; XI

Phản hồi

Các tin khác