Đồng chí Phạm Xuân Hùng

Họ và tên: Phạm Xuân Hùng

Ngày sinh: 10-3-1953

Quê quán: Xã Ninh Xuân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác