Đồng chí Vũ Huy Hoàng

Họ và tên: Vũ Huy Hoàng

Ngày sinh: 20/9/1953

Quê quán: An Lão - Hải Phòng

Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI.

Phản hồi

Các tin khác