Đồng chí Phạm Vũ Luận

Họ và tên: Phạm Vũ Luận

Ngày sinh: 01-08-1955

Quê quán: Xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Ủy viên ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Phản hồi

Các tin khác