Đồng chí Trần Quốc Huy

Họ và tên: Trần Quốc Huy

Ngày sinh: 10-8-1955

Quê quán: Tây Ninh

Ủy viên ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác