Đồng chí Trương Quang Khánh

Họ và tên: Trương Quang Khánh

Ngày sinh: 04-8-1953

Quê quán: Xã Kim Bồng, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác