Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh

Họ và tên: Nguyễn Doãn Khánh

Ngày sinh: 15-08-1956

Quê quán: Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác