Đồng chí Phùng Thanh Kiểm

Họ và tên: Phùng Thanh Kiểm

Ngày sinh: 13/02/1958

Quê quán: xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Ủy viên ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác