Đồng chí Đào Tấn Lộc

Họ và tên: Đào Tấn Lộc

Ngày sinh: 03/3/1953

Quê quán: Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác