Đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt

Họ và tên: Hồ Mẫu Ngoạt

Ngày sinh: 15-7-1956

Quê quán: Xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác