Đồng chí Phạm Quý Ngọ

Họ và tên: Phạm Quý Ngọ

Ngày sinh: 24-12-1954

Quê quán: Xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác