Đồng chí Mai Văn Ninh

Họ và tên: Mai Văn Ninh

Ngày sinh: 20-6-1957

Quê quán: Xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác