Đồng chí Trần Thế Ngọc

Họ và tên: Trần Thế Ngọc

Ngày sinh: 09-01-1955

Quê quán: xã Vĩnh Hữu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phản hồi

Các tin khác