Đồng chí Hà Sơn Nhin

Họ và tên: Hà Sơn Nhin

Ngày sinh: 10/4/1954

Quê quán: Xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác