Đồng chí Mai Quang Phấn

Họ và tên: Mai Quang Phấn

Ngày sinh: 01/9/1953

Quê quán: Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác