Đồng chí Nguyễn Thị Nương

Họ và tên: Nguyễn Thị Nương

Ngày sinh: 22/7/1955

Quê quán: Xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác